100-Year-Old Top Chef
Bookmark
Followed by 276 people
9

100-Year-Old Top Chef

100년 묵은 탑셰프

Synopsis 100-Year-Old Top Chef

เชฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ชีวิตที่หนึ่ง สอง สาม… และชีวิตที่หก ฉันใช้เวลาในการทำอาหารรวมกันกว่า 100 ปีมาแล้ว
“ฉันทำอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้ว” มีทางเดียวที่จะหยุดการเกิดใหม่ ครั้งนี้ฉันจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้


รายละเอียด

Status Ongoing
Type Manhwa
Released Kakaopage

Comment